consiliul local

O buhuseanca solicita consilierilor locali daune de 300.000 de euro

O buhuseanca solicita consilierilor locali daune de 300.000 de euro

Buhuseanca Georgeta Magdalena este proprietarea unei suprafete de teren in buricul târgului (intre fostul cinematograf, Casa de Cultura, blocul nr. 24, Scoala ,,Mihai Eminescu”).

Dorind sa construiasca aici un imobil PA5 (,,spatiu comercial cu locuinte colective”), a adresat Primariei o cerere. A obtinut in acest sens certificatul de urbanism, avizele si acordurile privind utilităţile urbane si infrastructura: alimentare cu apa, canalizare, salubritate, energie termica, telefonizare, gaze naturale, alimentare cu energie electrica, securitatea la incendiu si sanatatea populatiei.

Hotărîre a Consiliului Local privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2016

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
• Adresa nr.2353/09.05.2016 a Colegiului Tehnic ,,Ion Borcea’’, înregistrată la instituția noastră sub nr.19757/09.05.2016;
• Adresa nr.751/20.05.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’, înregistrată la instituția noastră sub nr.20845/20.05.2016;
• Adresa nr.835/20.05.2016 a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare’’, înregistrată la instituția noastră sub nr.20847/20.05.2016;

Subscribe to RSS - consiliul local