Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor

Postat de Buhusi la Joi, 07/05/2015 - 14:08
Tags

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal -Compartiment Audit
ANUNŢ

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional principal -Compartiment Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși.
Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Buhuşi, județul Bacău, în data de 02 iunie 2015, ora 1000 proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei orașului Buhuși.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, modificată și completată de H.G. nr.1173/2008. Condițiile de participare la examen și bibliografia se afișează la sediul instituției.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Buhuși, camera 10 sau la nr. de telefon 0234261220, int.121.