Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul susținut în vederea ocupării funcţiei contractuale de șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
COMISIA DE CONCURS
NR.25752 DIN 25.08.2015

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrisela examenulsusținut în vedereaocupării funcţieicontractuale de șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentulprivind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.
crt. Numele şi prenumele
candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. IRIMIEA GHE. COSMIN 93 ADMIS

Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 27.08.2015, ora 10.

Afişat astăzi,25.08.2015.

SECRETAR COMISIE CONCURS,
BLAJ ANGELA

buhusi

orasul buhusi

buhusi

orasul buhusi

noutati buhusi

imagini buhusi

site buhusi, stiri despre oras, imagini din buhusi