Anunt public/PV afisare Proiecte de hotarare luna Aprilie

Postat de Buhusi la Mar, 24/03/2015 - 12:12
primaria buhusi
Tags

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Aducem la cunoştinţa cetăţenilor orașului Buhuși următoarele proiecte de hotărâre ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local Buhuși:
1. proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.000.000 lei;
2. proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin metoda licitaţiei publice deschise cu strigare a bunului imobil - teren intravilan în suprafaţă totală de 337,22 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății(zonă spate propriatate Mihalache Ioan având nr. cadastral 61549), precum şi aprobarea preţului minim de pornire a licitaţiei în vederea vânzării;
3. proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin metoda licitaţiei publice deschise cu strigare a bunurilor imobile – terenuri intravilane în suprafaţă totală de: S1 – 46,00 mp și S2 – 46,00 mp, situate în Buhuşi, Str. Libertății, nr.137 (zonă curte interioară), precum şi aprobarea preţului minim de pornire a licitaţiei în vederea vânzării.

Proiectele de hotărâre, împreună cu documentația aferentă, se afişează la avizierul amenajat la intrarea în sediul Primăriei Buhuși, str. Republicii nr. 5, şi se publică pe site-ul Primăriei Buhuși, secțiunea Proiecte de hotărâri.
Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de act normativ la sediul Primăriei Buhuși, str. Republicii nr. 5, Compartimentul Administrație și Relații Publice sau pe e – mail-ul primariabuhusi@yahoo.com până la data de 20.04.2015.

Mareș Elena
Responsabil pentru relația cu societatea civilă

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
Nr. 6438/16.03.2015

APROB
Secretar oraș Buhuși
Cons. Jur. Oana Mihai