asistenţii personali

Proiect de hotărîre Nr: 38 / 16 Martie 2017 privind aprobarea pentru anul 2017 a numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap Buhusi - Martie 16,2017

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul nr.11596/16.03.2017 al d-nei Teliţă Claudia – responsabil