buget

Proiect de hotărîre Nr: 39 / 16 Martie 2017 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017 și estimat pentru 2018 - 2020 Buhusi - Martie 16,2017

Se aproba bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Buhuşi pentru anul 2017 și estimat pentru 2018 - 2020, conform anexelor din atasament