Cu ce se ocupa SC DEMECO SRL in Buhusi?

Postat de Buhusi la Dum, 20/09/2015 - 23:30
autorizatie SC DEMECO SRL
autorizatie SC DEMECO SRL
autorizatie SC DEMECO SRL

In autorizatie de mediu prezenta pe demeco.ro cu Nr. 75 din 28.04.2104 SC DEMECO SRL Buhusi cu sediul in str. Libertatii, nr.36(zona Chebac) prevede desfarurarea urmatoarelor activitati:
-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
-tratarea si eliminarea deseurilor PERICULOASE
-activitati si sercicii de decontaminare
-colectarea si tratarea apelor uzate
Prezenta autorizatie este valabila de la 28.04.2014 data eliberarii pana la 07.05.2015

Acticitatea autorizata
-colectarea deseurilor industriale periculoase, si nepericuloase, sortarea in vederea valorificarii a deseurilor, pe amplasamentul din localitatea Buhusi, str Libertatii nr.36;
-tratarea apelor uzate industriale cu continut de metale grele, amoniac, azotiti, azotati, hidrocarburi si grasimi
-tratarea deseurilor nepericuloase si periculoase (amestecare/omogenizare deseuri fara reactii chimice, in vederea valorificarii prin coincinerare in fabricile de ciment);
-activitati si serciii de decontaminare ambalaje(vopsele, lacuri si uleiuri);
-vidanjarea si transportul apelor uzate menajere provenite din gospodarii si de la agentii economici,pe teritoriul judetului Bacau si descarcarea acestora in statia de epurare a SC Stofe Buhusi SA, conform contractului;
-vidanjarea si transportul apelor uzate de la sparatoarele de hidrocarburi si / sau uleiuri la instalatia de tratare de amplasament;
Activitatile de colectarea a deseurilori periculoase si nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comer cu ridicata a deseurilor resturilor, activitatea de prestari servicii la teri de sortare/ tratare/ decontaminare a de deseurilor nepericuloase/periculoase cu instalatii mobile este reglementata de ANPM.

Ce se afla in aceasta societate?
Statie de transfer deseuri industriale are o suprafata de cca.5800 mp amplasata in incinta industriala a SC STOFE BUHUSI STL.

Statia de transfer detine:
- birou 10 mp evidenta deseuri
- platforma cantar
-hala cu pardoseala impermeabila cu suprafata de 835.20mp destinata pentru tratarea apelor industriale prevazuta cu un bazin colector betonat cu capacitatea de 1mc pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale si a apelor rezultate din spalarea incintei
-atelier de decapare cu suprafata de 30mp
-hala cu pardoseala betonata 333.68 mp cu stocare temporara a deseurilor PERICULOASE
-platforma betonata cu suprafata de 150 mp pentru receptia vizuala a deseurilor periculoase
-hala cu pardoseala betonata cu suprafata de 72.26 mp pentru stocarea temporara a deseurilor PERICULOASE lichide si solide
-o platforma betoanata acoperita de 620 mp cu deseuri lichide periculoase