hotarare

Hotărîre a Consiliului Local privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2016 Buhusi - Mai 30,2016

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:
• Adresa nr.2353/09.05.2016 a Colegiului Tehn