O buhuseanca solicita consilierilor locali daune de 300.000 de euro

Postat de Buhusi la Lun, 14/11/2016 - 08:39
O buhuseanca solicita consilierilor locali daune de 300.000 de euro

Buhuseanca Georgeta Magdalena este proprietarea unei suprafete de teren in buricul târgului (intre fostul cinematograf, Casa de Cultura, blocul nr. 24, Scoala ,,Mihai Eminescu”).

Dorind sa construiasca aici un imobil PA5 (,,spatiu comercial cu locuinte colective”), a adresat Primariei o cerere. A obtinut in acest sens certificatul de urbanism, avizele si acordurile privind utilităţile urbane si infrastructura: alimentare cu apa, canalizare, salubritate, energie termica, telefonizare, gaze naturale, alimentare cu energie electrica, securitatea la incendiu si sanatatea populatiei.

Consiliul Local Buhusi a respins insa proiectul de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire spatiu comercial si locuinte colective PA5”, motiv pentru care proprietara a formulat o contestatie si nu exclude chemarea consilierilor in instanta.

Contestatara solicita nu doar anularea hotararii Consiliului Local, ci si daune materiale de 200.000 de euro („valoarea beneficiului nerealizat ca urmare a incalcarii dreptului de proprietate si dreptului de a construi, prin imposibilitatea de edificare a construcţiei pe terenul proprietatea subsemnatei, a efectuarii in baza certificatului de urbanism legal emis a cheltuielilor de autorizare si proiectare, diminuării considerabile a valorii terenului care, practic, este inutilizabil pentru constructii fara sa subziste motive concrete”) si daune morale de 100.000 de euro („ abuzul consilierilor care, prin actiuni nejustificate, mi-au ingradit in mod abuziv dreptul de proprietate si dreptul de a construi”).

In apararea sa invoca legislatia nationala si europeana. Concluzionând, petenta spune ca ,,este de remarcat faptul ca HCL nr.133/29.09.2016 data de Consiliul Local Buhusi este nelegala si fata de faptul ca nu exista o motivare efectiva a actului administrativ”.

In culise, argumentele respingerii cererii contestatarei par a fi clare: alesii locali cred ca aprobarea construirii acestui imobil PA5 ar aglomera si mai mult zona si ar crea un disconfort locatarilor blocului nr. 24, populatiei scolare de peste 1.200 de elevi care invata la scolile din imediata apropiere etc.

Deocamdata, intr-un document oficial, acest aspect nu a fost abordat, intrucât n-au fost gasite argumentele legale. „Nimic din dinamica economico-socială, demografică nu justifică, într-un asemenea perimetru restrâns, o asemenea aglomerare. De fapt, consilierii nu au respins cererea amintită, ci au refuzat să aprobe un Plan Urbanistic de Detaliu”, ne-a mărturisit un consilier. Este invocata si o dezbatere publica nefavorabila aprobarii P.U.D.-ului propus.

„Am trimis compartimentului Urbanism documentatia, pentru a afla punctul de vedere al specialistilor. Pretentiile contestatarei, care solicita daune materiale si morale, sunt nejustificate. Este prematur sa discutam despre o solutie finala. Ne vom intâlni cu autoarea contestatiei. Avem si varianta unui schimb de teren”.
Vasile Zaharia, primarul orasului Buhusi

Ion Fercu

Sursa
desteptarea.ro