Primele poziții de pe buletinele de vot

Postat de Buhusi la Dum, 08/05/2016 - 20:34

Astăzi, data de 07.05.2016, ora 1000, în prezenţa delegaţilor partidelor politice, s-a procedat la stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidaţi pentru funcţia de consilier local și primar, conform art.58 alin.8 lit.b și alin.12 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor local și a punctului 63 din H.G. nr.52/2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016.
Prin adresa nr.262/05.05.2016 a BEJ nr.4 Bacău ni s-au comunicat primele poziții de pe buletinele de vot a partidelor parlamentare, conform art.58 alin.8 lit.a, iar la BEC nr.4 Buhuși rezultă următoarele poziții:
1. Partidul Național Liberal
2. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
3. Partidul Social Democrat
A. În urma tragerii la sorţi, ordinea pe buletinele de vot pentru alegerea consiliului local – dintre partidele neparlamentare - este următoarea:
1. Partidul Mișcarea Populară
2. Partidul M10
3. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
Candidatul independent la funcţia de consilier local al oraşului Buhuşi, în ordinea depunerii candidaturii şi care va fi trecut la sfârşitul buletinului de vot, după partidele parlamentare şi cele neparlamentare, este:
1. Botezatu Petru – candidat independent pentru funcţia de consilier local
B. Ordinea de pe buletinul de vot pentru funcția de primar este aceeași cu cea de la consiliul local, pentru partidele neparlamentare, după cum urmează:
1. Partidul Mișcarea Populară
2. Partidul M10
3. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
Candidatul la funcţia de primar al oraşului Buhuşi, care are listă completă, dar nu are și listă de consilieri locali, în ordinea depunerii candidaturilor şi care va fi trecut la sfârşitul buletinului de vot, după partidele parlamentare şi cele neparlamentare:
1. Corbu Arthur-Alexandru – candidat la funcţia de primar din partea Partidului Dreptății Sociale
În consecință, ordinea de pe buletinele de vot pentru funcția de consilier local, va fi următoarea:
1. Partidul Național Liberal
2. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
3. Partidul Social Democrat
4. Partidul Mișcarea Populară
5. Partidul M10
6. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
7. Botezatu Petru
În consecință, ordinea de pe buletinele de vot pentru funcția de primar al orașului Buhuși va fi următoarea:
1. Diaconu Florin - Partidul Național Liberal
2. Cojocaru Cristian - Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
3. Zaharia Vasile - Partidul Social Democrat
4. Acatrinei Vasile - Partidul Mișcarea Populară
5. Rezmireș Daniel Gheorghe - Partidul M10
6. Pobereznic Sandu - Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat
7. Corbu Arthur-Alexandru - Partidului Dreptății Sociale
Conform art.58 alin.11 din Legea nr.115/2015, prezentul proces verbal va fi comunicat Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în termen de 24 de ore de la tragerea la sorţi, precum și Direcției Județene de Statistică Bacău.
La tragerea la sorți au participat următoarele persoane: Adrian Lăzăroiu, Cristina Ana Constandiș, Vlad Ciubotaru, Iulian Filip, Daniel Ghe Rezmireș, Sandu Pobereznic, Iulian Păscăluță, Florin Dumitru Buzdugan și Arthur -Alexandru Corbu.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în trei exemplare din care două au fost afişate la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 4 Buhuşi.