proiect de hotărîre

Proiect de hotărîre Nr: 50 / 24 Martie 2017 Buhusi - Martie 24,2017

privind solicitarea adresată ministrului educației națioanale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului Școala nr.6 Marginea, orașu

Proiect de hotărîre Nr: 49 / 23 Martie 2017 Buhusi - Martie 23,2017

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “INFIINTARE COMPLEX CU FUNCTIUNI DE CAZARE, TURISM SI AGREMENT “ , intravilan orașul Buhusi, beneficiar SC AQUA PARC SRL

Proiect de hotărîre Nr: 48 / 23 Martie 2017 privind aprobarea modificării cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău" Buhusi - Martie 23,2017

prin adăugarea la cofinanțare a proiectului ,,Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”
Consiliul Loca

Proiect de hotărîre Nr: 45 / 20 Martie 2017 Buhusi - Martie 23,2017

Proiect de hotărîre Nr: 45 / 20 Martie 2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat şi concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a ter